Dodaj wpis


Dodaj wpis
                


Dom Wczasów Dziecięcych w WygoninieNumer ID w bazie danych: 12945
e-mail: dwd.wygonin@powiatkoscierski.pl
telefon: (58) 687-63-67

Stopień w ratownictwie wodnym: Ratownik WOPR

Informacje dodatkowe:

Dom Wczasów Dziecięcych zatrudni RATOWNIKÓW na 12-to dniowe turnusy kolonijne: Turnus I - 26.06-05.07.2018 Turnus II - 06.07-18.07.2018 Turnus III - 19.07-31.07.2018 Turnus IV - 01.08-13.08.2018 Turnus V - 14.08-26.08.2018 Wynagrodzenie 1.400,00 zł brutto za turnus, wyżywienie, zakwaterowanie gratis. Nleży wskazać termin wybranego turnusu. Wymagania formalne: - przesłanie CV, - skan kursu potwierdzającego kwalifikacje, -aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno - epidemiologicznych bądź zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy. Zakres obowiązków ratownika: - nadzór nad kąpielą dzieci w pobliskim jeziorze, - obsługa sprzętu dyskotekowego przy imprezach muzycznych, w tym dyskotekach.


Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)


www.livespace.io
crm dla małych firm