Dodaj wpis


Dodaj wpis
                

W dodawanym wpisie nie należy stosować WERSALIKÓW, tzn. nie piszemy wszystkich treści wielkimi literami. Redakcja stara sie w miarę możliwości nie ingerować w treść wpisów, w związku z czym radzimy zwrócić uwagę na styl i ortografię.

UWAGA - wpisanie nie istniejącego lub nie prawidłowego adresu e-mail może spowodować nie zatwierdzenie wpisu lub unimożliwić jego późniejszą edycję.


Jeżeli Twój wpis znajduje się już w bazie, czeka na aktualizację lub też wystarczy potwierdzić jego aktualność, bo kiedyś już go dodawałeś - nie dodawaj go ponownie!


Formularz dodania nowego wpisu


Konieczny jest indywidualny login i hasło:
UWAGA - nie należy używać znaku "spacji" w loginie badź haśle

Login: (wymagane)
Hasło: (wymagane)

Twój e-mail:
(wymagane)
UWAGA! Jeżeli zostanie wpisany nieprawidłowy lub nie istniejący adres e-mail, WPIS NIE ZOSTANIE DODANY
Każdy adres e-mail jest sprawdzany zaraz po wypełnieniu formularza. Jeżeli wysłana pod niego informacja od serwisu nie dotrze, wpis nie pojawi się na stronie


Ile jest 5 odjąć cztery (słownie!)
(wymagane)
UWAGA! Wpisz słownie cyfrę, która jest wynikiem odejmowania. W ten sposób sprawdzamy, czy jestes człowiekiem. Użyj tylko malych liter

Imię i nazwisko:
(wymagane)

Miasto:


Telefon:


Uprawnienia WOPR:
Informacja wykorzystywana w WYSZUKIWARCE

Młodszy Ratownik WOPR
Ratownik WOPR
Starszy Ratownik WOPR
Instruktor WOPR
Instruktor Wykładowca WOPR

Data urodzenia:
Informacja wykorzystywana w WYSZUKIWARCE
UWAGA! Prosimy wpisywać date w formie rrrr-mm-dd, np. 1978-05-30


Płeć:
Informacja wykorzystywana w WYSZUKIWARCE

Kobieta Mężczyzna


Szczegóły dotyczące uprawnień w ratownictwie:


Inne uprawnienia:


Doświadczenie:


Wykształcenie:


Informacje dodatkowe:


Krótki opis: (wymagane)
( ukazuje się w lewym górnym rogu po najechaniu kursorem na nazwisko )

Pole "Krótki opis" należy wypełniać wyraźnie odzielająć wyrazy. Np. ratownik WOPR, Żeglarz, Nurek,
a nie Ratownik WOPR,Żeglarz,Nurek. Takie wpisy mogą nie być prawidłowo wyświetlane. Nie można rówież używać "cudzysłowów" - może to prowadzić do błedów na stronie.


Wersja angielska:

Wersja angielska wpisu jest umieszczana pod wpisem w wersji polskiej. W obrębie tego pola proponujemy stosować znaczniki <BR> - przejście do następnej linii, oraz <HR> - pozioma linia oddzielająca, dla zachowania przejrzystaści.


Komentarze do wiadomości redakcji, uwagi itp.
( to pole nie jest umieszczane na stronie )

Redakcja zastrzega sobie możliwość wprowadzania korekt w zgłoszeniach, jak również odmówienia umieszczenia zgłoszenia. Pola nie wypełnione nie zostaną wyświetlona na stronie. Zgłoszenie może być zmienione lub usunięte na życzenie zgłaszającego z użyciem formularza, lub przez redakcję serwisu bez zgody i uzasadnienia. W przypadku usunięcią zgłoszenia zostanie wysłana informacja o tym na adres e-mail wpisany w powyższym formularzu.

Zatwierdzając formularz przyciskiem "Wyślij" znajdującym się poniżej wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez właścicieli i redakcję serwisu, co wiążę się bezpośrednio z ich udostępnianiem w internecie na stronach serwisu oraz na serwisach o tematyce pokrewnej, na któych znajduje się okno pokazujące listę osób wpisanych do niniejszej bazy danych. Właściciel serwisu nie bierze odpowiedzialności za konsekwenscje związane z umieszczeniem danych w ogólnodostępnym serwisie.

www.nemzi.com
strony www
- - - -