Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 755
z dnia 2012-06-11

Osłoszenie wystawione przez:

http://na-fali.net/

e-mail: biuro@na-fali.net
telefon: 698-615-971


Miejsce pracy: Kraków

Termin pracy: lipiec, sierpie?

Proponowane wynagrodzenie: Zale?ne od zaanga?owania i do?wiadczenia.

Pozostałe informacje: Zatrudnimy ratowników WOPR z KPP.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm