Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:

Wpis aktualny Jan Follendorf


Wpis aktualny Witosław Skoroszewski


Wpis aktualny jerzy baykowski


Wpis aktualny jerzy baykowski


Wpis aktualny jerzy baykowski


Wpis nie potwierdzony 14 dni Kamil Zbaradzki


Wpis nie potwierdzony 14 dni STR.RAT WOPR HENRYK


Wpis nie potwierdzony 14 dni STR.RAT WOPR HENRYK


Wpis nie potwierdzony 14 dni Michał Dmytrow


Wpis nie potwierdzony 14 dni Piotr Romański


Wpis nie potwierdzony 14 dni MARZENA FOLTYNDodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 696
z dnia 2012-02-15

Osłoszenie wystawione przez:

Bogdan Osiński

e-mail: mosirozo@interia.pl
telefon: 42 7103158


Miejsce pracy: Ozorków Zalew Miejski

Termin pracy: 25.06-31.08.2012

Proponowane wynagrodzenie: do uzgodnienia

Pozostałe informacje: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ozorkowie poszukuje osób chętnych do pracy w miesiącach od 25 czerwca do 31sierpnia 2012 r., Wymagania niezbędne: - wiek: ukończone 18 lat - umiejętność pracy w zespole - posiadanie stopnia starszego ratownika WOPR - ważna legitymacja członka WOPR na dany rok kalendarzowy z poświadczeniem lekarskim o zdolności do pracy w charakterze ratownika WOPR ; - posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskanym tytułem ratownika - aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne Miejsce pracy: kąpielisko na Zalewie Miejskim w Ozorkowie Wynagrodzenie miesięczne na podstawie umowy zlecenia - do uzgodnienia. Osoby chętne prosimy o przesyłanie podań wraz kserokopiami dokumentów świadczących o posiadaniu w/w kwalifikacji na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ozorkowie ul. Traugutta 2, 95-035Ozorków z dopiskiem „Ratownik WOPR”. Termin nadsyłania podań: do dnia 28.05.2012r. MOSiR zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm