Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 638
z dnia 2011-06-06

Osłoszenie wystawione przez:

SOKSIR SUL?CIN-woj.Lubuskie

e-mail: zbikra@onet.pl
telefon: 691-420-739,95-755-30-71


Miejsce pracy: K?pielisko Miejskie Ostrów k/Sul?cina

Termin pracy: 01.07.-31.08.2011

Proponowane wynagrodzenie: 2.100 - netto

Pozostałe informacje: SOKSIR Sul?cin zatrudni na 2 miesi?ce 2 ratowników z uprawnieniami.Dobre warunki socjalne.Noclegi w hoteliku SOKSiR(bezp?atne)Do wy??cznej dyspozycji 2 kajaki z mo?liwo?ci? odp?atnego wypo?yczania osobom trzecim, 2 rowery turystyczne,bezp?atny dost?p do internetu,obiady do negocjacji.Praca w godz. 10.00 - 18.00
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm