Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 552
z dnia 2010-06-24

Osłoszenie wystawione przez:

OKiR

e-mail: oksir_strykow@op.pl
telefon: 427198152


Miejsce pracy: STRYKÓW

Termin pracy: lipiec sierpie?

Proponowane wynagrodzenie: 2000,00

Pozostałe informacje: O?rodek Kultury i Rekreacji w Strykowie zatrudni ratowników wodnych i ?ródl?dowych na okres wakacji na k?pielisko miejskie w Strykowie. Bez noclegu i wy?ywienia
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm