Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 543
z dnia 2010-06-08

Osłoszenie wystawione przez:

ZHR Szczep "Huragan 28" z Krakowa

e-mail: pawel.lisowski@onet.eu
telefon: 503-922-746


Miejsce pracy: Lubniewice

Termin pracy: 5-26.07.2010

Proponowane wynagrodzenie: 0

Pozostałe informacje: Poszukiwany m?odszy ratownik - do wspó?pracy z ratownikiem wodnym. Mo?liwo?? odbycia sta?u. Obóz harcerski bez sta?ej infrastruktury. Zapewniamy: zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowanie, wy?ywienie. Preferowane osoby bez na?ogów, potrafi?ce zorganizowa? zabawy w wodzie dla m?odzie?y w wieku 11-18 lat.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm