Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 2251
z dnia 2020-05-28

Osłoszenie wystawione przez:

Rados?aw Nagórski

e-mail: radektkk@wp.pl
telefon: 501058354


Miejsce pracy: Czaplinek - Kusy Dwór

Termin pracy: 26.06.20 - 31.08.20Pozostałe informacje: O?rodek Wypoczynkowy Kusy Dwór w Czaplinku zatrudni 2 ratowników wodnych z uprawnieniami WOPR na sezon letni od 26.06.2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. Kandydaci powinni spe?nia? kryteria okre?lone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpiecze?stwie osób przebywaj?cych na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350). Gwarantujemy atrakcyjne wynagrodzenie! Zatrudnienie b?dzie mo?liwe w przypadku zniesienia ogranicze? zwi?zanych z rozprzestrzenianiem si? COVID-19
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm