Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:

Wpis aktualny Samuel


Wpis aktualny Szymon Kowol


Wpis nie potwierdzony 14 dni Sylwia Pichnar


Wpis nie potwierdzony 14 dni Sylwia Pichnar


Wpis nie potwierdzony 14 dni Jan Follendorf


Wpis nie potwierdzony 14 dni jerzy baykowski


Wpis nie potwierdzony 14 dni jerzy baykowski


Wpis nie potwierdzony 14 dni jerzy baykowski


Wpis nie potwierdzony 14 dni Filip Pichnar


Wpis nie potwierdzony 14 dni Sylwia PichnarDodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 2165
z dnia 2019-05-30

Osłoszenie wystawione przez:

ZWiązek harcerstwa Rzeczypospolitej

e-mail: mgodyn@zhr.pl
telefon: 513926445


Miejsce pracy: okolicer Drezdenka

Termin pracy: 8-31 lipiec

Proponowane wynagrodzenie: 2950 zł brutto

Pozostałe informacje: Funkcja ratownika na obozie harcerskim. Oferujemy również wyżywienie i zakwaterownie w namiocie.(Bezpłątnie)
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm