Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 2110
z dnia 2019-04-03

Osłoszenie wystawione przez:

Piotr Golian

e-mail: miedzyzdroje.wopr@apiconnect.pl
telefon: 661015184


Miejsce pracy: Mi?dzyzdroje

Termin pracy: 01.06-15.09 2019r

Proponowane wynagrodzenie: Brutto: 3400z? - 4000z?

Pozostałe informacje: Praca dla ratownika – Mi?dzyzdroje Miejsce wykonywania pracy: Mi?dzyzdroje woj. Zachodniopomorskie Wynagrodzenie: od 3400 z? do 4000 z? m/c brutto. Umowa zlecenie. Pracodawca zapewnia zakwaterowanie, wy?ywienie, odzie? robocz? i ubezpieczenie. Okres zatrudnienia: 01.06 – 15.09.2018 Zakres obowi?zków/ wymagania: – Wykonywanie czynno?ci ratownika oraz ci?g?a obserwacja akwenu i czuwanie nad bezpiecze?stwem k?pi?cych si? przebywaj?cych na k?pielisku w godzinach od 10.00 do 18.00. – Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy. – Posiadanie uprawnie? ratownika wodnego. – Posiadanie dodatkowych uprawnie? przydatnych w ratownictwie wodnym. – Uko?czenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. CV prosz? przesy?a? na e-mail: miedzyzdroje.wopr@apiconnect.pl z tematem „Ratownik Mi?dzyzdroje” Osoba kontaktowa – Piotr Golian, tel. 661 015 184
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm