Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 208
z dnia 2008-04-07

Osłoszenie wystawione przez:

Sylwia Mathea-Chwalczewska

e-mail: marina@marinagdynia.pl
telefon: 58 661 93 66


Miejsce pracy: K?pieliska morskie Gdynia

Termin pracy: 20.06.08 - 31.08.08Pozostałe informacje: Gdy?ski O?rodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich zainteresowanych ratowników, chc?cych pracowa? na Gdy?skich morskich k?pieliskach w sezonie 2008. Do sk?adania CV i podania drog? email na adres marina@marinagdynia.pl lub na adres korespondencyjny: Al. Jana Paw?a II 13a 81-345 Gdynia, (prosimy o za??czenie nast?puj?cych informacji PESEL, NIP, kasa chorych, urz?d skarbowy i podanie informacji dotycz?cej aktualnej nauki i pracy), kontakt pod nr 58 661 93 66 www.gosirgdynia.pl.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm