Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1916
z dnia 2018-01-30

Osłoszenie wystawione przez:

?ukasz Beszterda

e-mail: beszterda.wopr@gmail.com
telefon: 727-911-442


Miejsce pracy: Tarnowskie Termy (Pozna?)

Termin pracy: 01.02.2018

Proponowane wynagrodzenie: 14,00 z? netto

Pozostałe informacje: PRACA DLA RATOWNIKA WODNEGO Miejsce: Aquapark Tarnowskie Termy Tarnowo Podgórne (Pozna?) Przyjmiemy osoby do pracy w charakterze Ratownika Wodnego: - wymiar pracy: zmiany weekendowe / uzupe?nienia w tygodniu - szukamy osób zainteresowanych d?u?sz? wspó?prac? - wymagane aktualne uprawnienia zgodne Ustaw? o bezpiecze?stwie osób przebywaj?cych na obszarach wodnych z dnia 18.08.2011 r. Proponowane wynagrodzenie: 14,00 z? netto Szczegó?y i bli?sze informacje dost?pne u koordynatora: ?ukasz Beszterda 727-911-442 beszterda.wopr@gmail.com
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm