Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1817
z dnia 2017-06-12

Osłoszenie wystawione przez:

Stowarzyszenie Czarna Struga

e-mail: marcin_mcis@wp.pl
telefon: 697516037


Miejsce pracy: Lubikówko ( woj. lubuskie)

Termin pracy: 30 lipca - 6 sierpnia 2017

Proponowane wynagrodzenie: do uzgodnienia

Pozostałe informacje: Zatrudnimy wychowawc? lub kierownika wypoczynku posiadaj?cego dodatkowo kwalifikacje ratownika wodnego, z do?wiadczeniem na obozie 8 dniowym w terminie od 30 lipca do 6 sierpnia br. w miejscowo?ci Lubikówko (woj. lubuskie, nad jeziorem) - O?rodek Folwark Amalia. Gwarantujemy bardzo dobre warunki pracy i atmosfer?. Zakres obowi?zków zgodny ze stanowiskiem wychowawcy z uprawnieniami ratownika wodnego na obozie. Gwarantujemy: nocleg i wy?ywienie, ubezpieczenie OC i NNW. Wymagania obligatoryjne: uprawnienia zgodne z wytycznymi i zaleceniami Kuratorium O?wiaty oraz kwantyfikacje aktualne dla ratownika wodnego, wa?ne badania lekarskie, za?wiadczenie o niekaralno?ci lub o?wiadczenie (w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o prac? w instytucjach gdzie taki dokument jest wymagany). Aplikacje prosimy wysy?a? na adres: marcin_mcis@wp.pl, lub dodatkowe informacje pod nr 697516037 Stowarzyszenie Czarna Struga Marcin Jelinek
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm