Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:

Wpis aktualny Eugeniusz Sokołów


Wpis aktualny Adam Skiermunt


Wpis aktualny Marcin Szwed


Wpis aktualny Sylwia Pichnar


Wpis aktualny Sylwia Pichnar


Wpis aktualny Sylwia Pichnar


Wpis nie potwierdzony 14 dni Jan Follendorf


Wpis nie potwierdzony 14 dni Jan Follendorf


Wpis nie potwierdzony 14 dni Jan Follendorf


Wpis nie potwierdzony 14 dni Rafał ChojeckiDodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1817
z dnia 2017-06-12

Osłoszenie wystawione przez:

Stowarzyszenie Czarna Struga

e-mail: marcin_mcis@wp.pl
telefon: 697516037


Miejsce pracy: Lubikówko ( woj. lubuskie)

Termin pracy: 30 lipca - 6 sierpnia 2017

Proponowane wynagrodzenie: do uzgodnienia

Pozostałe informacje: Zatrudnimy wychowawcę lub kierownika wypoczynku posiadającego dodatkowo kwalifikacje ratownika wodnego, z doświadczeniem na obozie 8 dniowym w terminie od 30 lipca do 6 sierpnia br. w miejscowości Lubikówko (woj. lubuskie, nad jeziorem) - Ośrodek Folwark Amalia. Gwarantujemy bardzo dobre warunki pracy i atmosferę. Zakres obowiązków zgodny ze stanowiskiem wychowawcy z uprawnieniami ratownika wodnego na obozie. Gwarantujemy: nocleg i wyżywienie, ubezpieczenie OC i NNW. Wymagania obligatoryjne: uprawnienia zgodne z wytycznymi i zaleceniami Kuratorium Oświaty oraz kwantyfikacje aktualne dla ratownika wodnego, ważne badania lekarskie, zaświadczenie o niekaralności lub oświadczenie (w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w instytucjach gdzie taki dokument jest wymagany). Aplikacje prosimy wysyłać na adres: marcin_mcis@wp.pl, lub dodatkowe informacje pod nr 697516037 Stowarzyszenie Czarna Struga Marcin Jelinek
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm