Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1738
z dnia 2017-05-08

Osłoszenie wystawione przez:

Zespó? Szkó? nr 10- p?ywalnia

e-mail: basenkarwiny@gmail.com
telefon: 58/629-51-15


Miejsce pracy: Gdynia

Termin pracy: od VI 2017

Proponowane wynagrodzenie: 1006 z? brutto

Pozostałe informacje: Zatrudnienie na umow? o prac? wymiarze 1/2 etatu od VI 2017r.Mo?liwo?? zwi?kszenia wymiaru zatrudnienia od VIII 2017 na 3/4 etatu na sta?e.Praca zmianowa i w weekendy Wymagania: - Uprawnienia ratownika wodnego zgodnie z Ustaw? z 18 VIII 2011 r. o bezpiecze?stwie osób przebywaj?cych na obszarach wodnych - uprawnienia ratownika zgodnie z Ustaw? z dn. 8 IX 2006 r. Pa?stwowym Ratownictwie Medycznym
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm