Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1673
z dnia 2017-03-15

Osłoszenie wystawione przez:

Mateusz

e-mail: mateuszochocki@vp.pl
telefon: 534-567-047


Miejsce pracy: Hotel Continental Krynica Morska

Termin pracy: Sta?a lub sezonowa

Proponowane wynagrodzenie: Bardzo dobre warunki

Pozostałe informacje: Witam Zatrudni? ratownika/ratowniczk? wodnego/wodn? do Aquaparku w Hotelu Continental 4* w Krynicy Morskiej na Mierzei Wi?lanej (~75 km od Gda?ska). Praca na dwie zmiany. Umowa zlecenie na okres próbnym, po okresie próbnym umowa o prac?. Oferuj? bardzo atrakcyjne, konkurencyjne wynagrodzenie, pe?ne wy?ywienie oraz nocleg. System pracy 3/1 lub do dogadania. Dla najlepszych premie. Od pracownika oczekuj? nadzoru i dbania o bezpiecze?stwo klientów na hali basenowej i strefie saun, ch?ci do pracy, ?atwo?ci w nawi?zywaniu kontaktów z klientem oraz dbania o codzienny porz?dek w miejscu pracy. Niezb?dne wymagane s? uprawnienia ratownika WOPR ze starej ustawy lub MSW oraz wa?ne KPP. Mile widziane uprawnienia instruktora aqua aerobiku, instruktora p?ywania, instruktora nordic walking, saunowania oraz j?zyka angielskiego. Wszelkie informacje pod numerem telefonu: 534-567-047 Pozdrawiam
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm