Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1543
z dnia 2016-06-15

Osłoszenie wystawione przez:

ZHP Szczep 305

e-mail: artur.jawa@gmail.com
telefon: 505946305


Miejsce pracy: jezioro Gromskie

Termin pracy: 28.06 - 25.07Pozostałe informacje: Dzie? dobry, Du?e ?rodowisko harcerskie poszukuje ratownika wodnego i ratownika medycznego lub piel?gniarki do pracy na obozie harcerskim na Mazurach. Obóz odbywa si? w dniach 28 czerwca - 25 lipca w miejscowo?ci Grom na Mazurach. Do obowi?zków ratownika wodnego b?dzie nale?a? sta?y nadzór nad k?pieliskiem na jeziorze do wy??cznego u?ytku przez uczestników obozu (ok 150 osób), wyposa?onego w pomost. Zapewniamy sprz?t ratowniczy oraz boje wraz z rozk?adanym k?pieliskiem i ?ódk?. Do obowi?zków ratownika medycznego b?dzie nale?a?o sta?a pomoc przy zdarzeniach i urazach na terenie obozu, podawanie zleconych przez rodziców leków, sprawdzanie stanu higieny uczestników oraz dbanie o dokumentacj? medyczn?. Ze swojej strony zapewniamy dost?p do ambulatorium i izolatek, podstawowy sprz?t opatrunkowy (reszta do ustalenia). Zapewniamy wy?ywienie, zakwaterowanie w du?ych namiotach, wypoczynek w pi?knym lesie i dobr? atmosfer? oraz wyjazd którego nie zapomnisz na d?ugo. Wynagrodzenie pozostaje do ustalenia indywidualnie. Szukamy osób o dobrym nastawieniu do dzieci i m?odzie?y, mile widziani instruktorzy harcerscy, harcerze, instruktorzy sportowi lub osoby z do?wiadczeniem w pracy z dzie?mi. CV i pytania prosimy kierowa? na kontakt artur.jawa@gmail.com
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm