Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1477
z dnia 2016-05-13

Osłoszenie wystawione przez:

WOPR Wielkopolska - Łukasz Beszterda

e-mail: beszterda.wopr@gmail.com
telefon: 727-911-442


Miejsce pracy: Poznań / powiat Poznański

Termin pracy: 1.06 do 31.08.2016 r.

Proponowane wynagrodzenie: 15,00zł / 17,50zł brutto - studenci 13,00 do 15,00zł netto

Pozostałe informacje: >>> Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego <<< Ogłaszamy nabór na Ratowników Wodnych. Zatrudnimy wykwalifikowanych ratowników na obsługiwanych przez nas obiektach i kąpieliskach w sezonie letnim 2016. Obszar Poznania i powiatu Poznańskiego. Proponujemy współpracę w oparciu o ustalony grafik zmian. Preferujemy osoby deklarujące chęć pracy na cały sezon. Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenia. Zapewniamy ubranie ratownicze, wodę pitną, oraz atrakcyjne wynagrodzenie (w zależności od miejsca stawka pomiędzy 15,00zł a 17,50zł brutto - studenci 13,00 do 15,00zł netto). Zainteresowani mogą składać wymagane do kwalifikacji dokumenty na adres mailowy koordynatora: beszterda.wopr@gmail.com Wykaz dokumentów (czytelne skany): - certyfikat ukończenia szkolenia ratowników wodnych wg. MSW, lub potwierdzenie posiadania zgodnych z ustawą uprawnień nabytych wcześniej w WOPR (skany odpowiednich stron z legitymacji) - aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia KPP i posiadaniu tytułu Ratownika wg. ustawy o PRM - dodatkowe uprawnienie, patent lub inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym (motorowodne będą dodatkowym atutem) - aktualne członkostwo (składka) w WOPR Dobrze widziane będzie CV uwzględniające doświadczenie w pracy ratownika wodnego. Praca w godzinach 10:00-18:00 / 11:00-19:00 Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się do dnia 31.05 i ustalimy terminy weryfikacji. W razie dodatkowy pytań, możliwy kontakt telefoniczny: 727-911-442. Łukasz Beszterda
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm