Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:

Wpis aktualny Paulina Nahorniak


Wpis aktualny Jan Follendorf


Wpis aktualny Witosław Skoroszewski


Wpis aktualny jerzy baykowski


Wpis aktualny jerzy baykowski


Wpis aktualny jerzy baykowski


Wpis nie potwierdzony 14 dni Kamil Zbaradzki


Wpis nie potwierdzony 14 dni STR.RAT WOPR HENRYK


Wpis nie potwierdzony 14 dni STR.RAT WOPR HENRYK


Wpis nie potwierdzony 14 dni Michał Dmytrow


Wpis nie potwierdzony 14 dni Piotr Romański


Wpis nie potwierdzony 14 dni MARZENA FOLTYNDodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1477
z dnia 2016-05-13

Osłoszenie wystawione przez:

WOPR Wielkopolska - Łukasz Beszterda

e-mail: beszterda.wopr@gmail.com
telefon: 727-911-442


Miejsce pracy: Poznań / powiat Poznański

Termin pracy: 1.06 do 31.08.2016 r.

Proponowane wynagrodzenie: 15,00zł / 17,50zł brutto - studenci 13,00 do 15,00zł netto

Pozostałe informacje: >>> Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego <<< Ogłaszamy nabór na Ratowników Wodnych. Zatrudnimy wykwalifikowanych ratowników na obsługiwanych przez nas obiektach i kąpieliskach w sezonie letnim 2016. Obszar Poznania i powiatu Poznańskiego. Proponujemy współpracę w oparciu o ustalony grafik zmian. Preferujemy osoby deklarujące chęć pracy na cały sezon. Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenia. Zapewniamy ubranie ratownicze, wodę pitną, oraz atrakcyjne wynagrodzenie (w zależności od miejsca stawka pomiędzy 15,00zł a 17,50zł brutto - studenci 13,00 do 15,00zł netto). Zainteresowani mogą składać wymagane do kwalifikacji dokumenty na adres mailowy koordynatora: beszterda.wopr@gmail.com Wykaz dokumentów (czytelne skany): - certyfikat ukończenia szkolenia ratowników wodnych wg. MSW, lub potwierdzenie posiadania zgodnych z ustawą uprawnień nabytych wcześniej w WOPR (skany odpowiednich stron z legitymacji) - aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia KPP i posiadaniu tytułu Ratownika wg. ustawy o PRM - dodatkowe uprawnienie, patent lub inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym (motorowodne będą dodatkowym atutem) - aktualne członkostwo (składka) w WOPR Dobrze widziane będzie CV uwzględniające doświadczenie w pracy ratownika wodnego. Praca w godzinach 10:00-18:00 / 11:00-19:00 Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się do dnia 31.05 i ustalimy terminy weryfikacji. W razie dodatkowy pytań, możliwy kontakt telefoniczny: 727-911-442. Łukasz Beszterda
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm