Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1423
z dnia 2016-03-14

Osłoszenie wystawione przez:

Hufiec ZHP Otwock

e-mail: komendant@otwock.zhp.pl
telefon: 602262488


Miejsce pracy: Przerwanki - Baza Obozowa Hufca na Mazurach

Termin pracy: 1 lipiec - 17 sierpie? 2016 r.

Proponowane wynagrodzenie: Do uzgodnienia

Pozostałe informacje: Poszukujemy ratownika WOPR w bazie obozowej Hufca Otwock w Przerwankach w okresie letnim. Najch?tniej na ca?y okres (od 1 lipca do 17 sierpnia 2016 r.), ale w gr? wchodz? przyjazdy na poszczególne turnusy (1-16 lipca, 17-31 lipca, 1-17 sierpnia). CV z opisem dotychczasowych do?wiadcze? jako ratownik WOPR prosz? przesy?a? na adres komendant@otwock.zhp.pl. Wynagrodzenie do ustalenia. Oczywi?cie zapewniamy zakwaterowanie (du?y wojskowy namiot z ?ó?kiem i energi? elektryczn?) i bardzo dobre wy?ywienie. Mo?liwo?? przyjazdu z osob? towarzysz?c?. Do zakresu obowi?zków b?dzie nale?a?o: opieka nad dzie?mi (zuchy i harcerze) na k?pielisku oraz udzia? w sp?ywach kajakowych. Szukamy drugiego ratownika. Jeden ju? jest. W razie pyta? prosz? pisa? na adres podany powy?ej lub telefonicznie pod numerem 602-262-488.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm