Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1366
z dnia 2015-07-29

Osłoszenie wystawione przez:

Wibor Ratownictwo Morskie

e-mail: ratownictwo_morskie@poczta.onet.pl
telefon: 600365582


Miejsce pracy: Dziwnów, Mi?dzywodzie

Termin pracy: 01.08-15.09.2015

Proponowane wynagrodzenie: Zale?ne od kwalifikacji (od 1860 brutto)

Pozostałe informacje: Dodatkowo zapewniamy ca?odzienne wy?ywienie i zakwaterowanie. Istnieje mo?liwo?? odbycia sta?u.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm