Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1305
z dnia 2015-06-26

Osłoszenie wystawione przez:

O?rodek wypoczynkowy Siamoszyce

e-mail: rak80@tlen.pl
telefon: 792922111


Miejsce pracy: Siamoszyce-Zawiercie

Termin pracy: lipiec-sierpie?

Proponowane wynagrodzenie: do negocjacji

Pozostałe informacje: Pilnie poszukujemy dwóch m?odych (m?odszych) ratowników bez do?wiadczenia w pracy, do przyuczenia z wynagrodzeniem, noclegiem oraz wy?ywieniem. Bardzo atrakcyjny o?rodek, du?o sprz?tu p?ywaj?cego. Mo?liwo?? zdobycia bezcennego do?wiadczenia !!!
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm