Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1183
z dnia 2015-04-27

Osłoszenie wystawione przez:

Słupskie WOPR

e-mail: praca@wopr.slupsk.pl
telefon: 59/843-17-08 lub 669 548 445


Miejsce pracy: Ustka, Rowy, Poddąbie, Dębina

Termin pracy: 15.06-15.09.2014

Proponowane wynagrodzenie: 2000-2400 zł brutto

Pozostałe informacje: Wymagania niezbędne: *umiejętność pracy w zespole, *doświadczenie w pracy nad morzem w charakterze ratownika wodnego, *posiadanie ważnego zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika, *posiadanie uprawnień ratownika wodnego, *uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym W przypadku ratowników medycznych niezbędne jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku ratownictwo medyczne. W przypadku składania aplikacji na stanowisko operatora skutera ratowniczego/operator łodzi IRB wymagane jest doświadczenie pracy nad morzem. Zapewniamy: *Wyżywienie (obiadokolacja), *Zakwaterowanie, *Strój ratowniczy*, Wynagrodzenie: Ratownik wodny: 2000,00-2200,00 PLN brutto / miesięcznie (w zależności od doświadczenia i stażu pracy), *Ratownik wodny (starszy wieży): 2400,00 PLN brutto / miesięcznie, *Operator skutera ratowniczego: 2400,00 PLN brutto / miesięcznie, *Operator łodzi IRB: 2400,00 PLN brutto / miesięcznie, *Ratownik medyczny: 2400,00 PLN brutto / miesięcznie, Możliwe okresy zatrudnienia z podziałem na miesiące: *czerwiec (od 15 do 30 czerwca) *lipiec (od 1 do 31 lipca) *sierpień (od 1 do 31 sierpnia) *wrzesień (od 1 do 15 września) Okresy można łączyć. Pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby deklarujące chęć zatrudnienia przez dwa miesiące. Osoby chętne prosimy o przesyłanie podań (formularza dostępnego na stronie www.wopr.slupsk.pl) na adres: praca@wopr.slupsk.pl, listownie bądź osobiście do biura Słupskiego WOPR. Adres: Słupskie WOPR, ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk. Słupskie WOPR zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami oraz weryfikacji ich umiejętności praktycznych i teoretycznych * W przypadku braku możliwości zapewnienia strojów ratowniczych przez zleceniodawcę osoba zatrudniona jest zobowiązana do zapewnienia stroju we własnym zakresie
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm