Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 1114
z dnia 2014-07-30

Osłoszenie wystawione przez:

Delphinus Sport Promotion

e-mail: jakub.socha@delphinus-sport.pl
telefon: 726777414


Miejsce pracy: Kleszczów

Termin pracy: Sierpie? 2014

Proponowane wynagrodzenie: 10z?/h netto

Pozostałe informacje: Witam! Chcia?bym zaoferowa? Pa?stwu zatrudnienie w charakterze ratownika wodnego na obiekcie Solpark Kleszczów w Kleszczowie, nieopodal Be?chatowa. Oferta dotyczy pracy w miesi?cu sierpniu 2014, z mo?liwo?ci? dalszej wspó?pracy ze Stowarzyszeniem Rekreacyjno - Sportowym Delphinus Sport Promotion. Na obiekcie stale dy?uruje 5 ratowników, obiekt dzieli si? na cz??? sportow? (basen 25m), rekreacyjn? (dzika rzeka, masa?e, jacuzzi, brodzik, zje?d?alnia), oraz nieck? zewn?trzn?. Oferujemy: - elastyczne godziny pracy - mo?liwo?? przed?u?enia wspó?pracy i zatrudnienia na innych obiektach w ca?ej Polsce - stawk? 10z?/h netto - ZAKWATEROWANIE - odzie? robocz? - mo?liwo?? korzystania z obiektu Ch?tnie udzielimy wi?cej informacji, w razie pyta? prosimy o kontakt. Pozdrawiam!
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm