Dodaj wpis


Dodaj wpis
                


Filip PichnarNumer ID w bazie danych: 12996
e-mail: fpichnar@wp.pl
telefon: 690500653

Stopień w ratownictwie wodnym: Ratownik WOPR

Uprawnienia WOPR:
(szczegóły)
Ukończony kurs młodszego i wodnego ratownika WOPR. Odbyty staż:150 godzin.
Doświadczenie:

Odbyty staż:150 godzin.
Wykształcenie:

wykształcenie średnie
Informacje dodatkowe:

Uczęszczam do klasy o profilu pożarnictwa i ratownictwa medycznego.


Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)


www.livespace.io
crm dla małych firm