Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 993
z dnia 2014-05-14

Osłoszenie wystawione przez:

delfin

e-mail: slawomir.dworak@op.pl
telefon: 516757328


Miejsce pracy: nemo D?browa Górnicza

Termin pracy: czerwiec 2014

Proponowane wynagrodzenie: od 10 do 50 na godzin?

Pozostałe informacje: Zatrudnimy na umow? o dzie?o -instruktorów: p?ywania ,aerobiku wodnego ,gimnastyki korekcyjnej,instruktorów do prowadzenia zaj?? dla niepe?nosprawnych oraz innych instruktorów którzy posiadaj? inne uprawnienia zwi?zane z zaj?ciami w wodzie .Praca w D?browie Górniczej.Wynagrodzenie do ustalenie zgodne z do?wiadczeniem i uprawnieniami.516757328.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm