Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 979
z dnia 2014-04-30

Osłoszenie wystawione przez:

S?upskie WOPR

e-mail: biuro@wopr.slupsk.pl
telefon: 598431708


Miejsce pracy: Rowy, Podd?bie, D?bina

Termin pracy: 01.07-31.08

Proponowane wynagrodzenie: 2200+

Pozostałe informacje: Szczegó?owa oferta pracy oraz formularz zg?oszeniowy dost?pny na stronie internetowej www.wopr.slupsk.pl
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm