Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 957
z dnia 2014-03-04

Osłoszenie wystawione przez:

DW WAM ODDZIA? WAPLEWO

e-mail: waplewo@rewita.pl
telefon: 89 519 25 25


Miejsce pracy: Maróz

Termin pracy: oa ko?ca czerwca do konca sierpnia

Proponowane wynagrodzenie: 1800

Pozostałe informacje: Praca codziennie od 9.00 do 18.00 z godzinn? przerw? na obiad. Przy sprzyjaj?cych warunkach od 22 czerwca do 24 sierpnia z mo?liwo?ci? przed?u?enia do ko?ca sierpnia.Praca na basenie Jez. Maróz, uczestnictwo w sp?ywach kajakowych organizowanych dla go?ci. Zakwaterowanie i wy?ywienie.Wymagania wobec kandydata :mi?a aparycja,uprzejmo??,odpowiedzialno??. Do?wiadczenie zawodowe na stanowisku ratownika WOPR.Kompletne uprawnienia do pracy samodzielnej. Ewentualne CV tylko z aktualnym zdj?ciem.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm