Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 923
z dnia 2013-07-23

Osłoszenie wystawione przez:

Imperiall.pl Sp. Z o.o.

e-mail: biuro@imperiall.pl
telefon: +48602106427


Miejsce pracy: Siano??ty

Termin pracy: 27.07 - 31.08.2013r.

Proponowane wynagrodzenie: do uzgodnienia

Pozostałe informacje: Pilnie zatrudni? Ratownika na basen zewn?trzny na terenie O?rodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Imperiall w Siano??tach Obowi?zki : - Sta?y nadzór i dbanie o bezpiecze?stwo osób korzystaj?cych z basenu - Kontrola stanu urz?dze? oraz sprz?tu na obiekcie - Egzekwowanie przestrzegania regulaminu obowi?zuj?cego na basenie - Dbanie o czysto?? obiektu w trakcie pe?nienia s?u?by Wymagania: - Do?wiadczenie - KPP - Brak na?ogów - Sumienno?? - Dyspozycyjno?? - Punktualno?? Zapewniamy zakwaterowanie oraz wy?ywienie. Osoby zainteresowane prosimy o przes?anie Cv wraz ze skanem uprawnie? na adres biuro@imperiall.pl
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm