Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 904
z dnia 2013-06-27

Osłoszenie wystawione przez:

S?upskie WOPR

e-mail: biuro@wopr.slupsk.pl
telefon: 59 843 17 08, 669548445


Miejsce pracy: K?pielisko morskie Czo?pino (gm. Smo?dzino)

Termin pracy: 1.07-31.08.2013

Proponowane wynagrodzenie: 2300 brutto

Pozostałe informacje: Zatrudnimy dwóch ratowników z do?wiadczeniem morskim na k?pielisku Czo?pino (gm. Smo?dzino). Wynagrodzenie odpowiednio: ratownik 2300 z? brutto, starszy wie?y 2500 z? brutto plus dodatek na dojazd z miejsca zakwaterowania. Zapewniamy wy?ywienie i zakwaterowanie w o?rodku wypoczynkowym. Preferowane s? osoby deklaruj?ce prac? przez 2 miesi?ce, dodatkowym atutem jest posiadanie prawa jazdy kat. B. Formularz zg?oszeniowy (dost?pny na stronie www.wopr.slupsk.pl) prosz? przes?a? na adres biuro@wopr.slupsk.pl
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm