Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:

Wpis aktualny Jan Follendorf


Wpis aktualny Witosław Skoroszewski


Wpis aktualny jerzy baykowski


Wpis aktualny jerzy baykowski


Wpis aktualny jerzy baykowski


Wpis aktualny Kamil Zbaradzki


Wpis aktualny MARZENA FOLTYN


Wpis nie potwierdzony 14 dni STR.RAT WOPR HENRYK


Wpis nie potwierdzony 14 dni STR.RAT WOPR HENRYK


Wpis nie potwierdzony 14 dni Rafał Bugdol


Wpis nie potwierdzony 14 dni Aleksandra Kuczyńska


Wpis nie potwierdzony 14 dni Michał Dmytrow


Wpis nie potwierdzony 14 dni Piotr RomańskiDodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 858
z dnia 2013-05-30

Osłoszenie wystawione przez:

RATOWNIK

e-mail: ratownikgorski@interia.pl
telefon: 502077228


Miejsce pracy: POLSKA

Termin pracy: wakacje

Proponowane wynagrodzenie: 2000 - 3000

Pozostałe informacje: Pracodawca musi zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. I to nieodpłatnie. Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki i napoje, oraz szczegółowe zasady ich wydawania pracodawca ustala w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli taka u niego nie działa, ustaleń tych dokonuje sam - po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników. Serdecznie pozdrawiam Przemysław Ł. Siemiątkowski redaktor naczelny Nie daj się zaskoczyć
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm