Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:

Wpis aktualny Michał Bubak


Wpis aktualny Szymon Kowol


Wpis aktualny Dominik Szymczak


Wpis nie potwierdzony 14 dni Robert Karpowicz


Wpis nie potwierdzony 14 dni jerzy baykowski


Wpis nie potwierdzony 14 dni jerzy baykowski


Wpis nie potwierdzony 14 dni jerzy baykowski


Wpis nie potwierdzony 14 dni Robert KarpowiczDodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 858
z dnia 2013-05-30

Osłoszenie wystawione przez:

RATOWNIK

e-mail: ratownikgorski@interia.pl
telefon: 502077228


Miejsce pracy: POLSKA

Termin pracy: wakacje

Proponowane wynagrodzenie: 2000 - 3000

Pozostałe informacje: Pracodawca musi zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. I to nieodpłatnie. Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki i napoje, oraz szczegółowe zasady ich wydawania pracodawca ustala w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli taka u niego nie działa, ustaleń tych dokonuje sam - po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników. Serdecznie pozdrawiam Przemysław Ł. Siemiątkowski redaktor naczelny Nie daj się zaskoczyć
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm