Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 845
z dnia 2013-05-21

Osłoszenie wystawione przez:

Ratownik

e-mail: preslagu@uroid.comMiejsce pracy: Polska

Termin pracy: Lato 2013Pozostałe informacje: Zgadzam si? i podpisuje obiema r?kami. Nie pracujmy za mniej ni? 2500 z? netto, szanujmy siebie nawzajem i swoje umiej?tno?ci. Mo?e jeste?my "ochotnikami", ale nikt nas ochotniczo nie szkoli? i nikt nie bierze takiej odpowiedzialno?ci jak my pracuj?c na pla?y! Zanim kto? podejmie prac?, niech najpierw dobrze wynegocjuje stawki i swój zakres obowi?zków!
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm