Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 838
z dnia 2013-05-15

Osłoszenie wystawione przez:

ratownictwo wodne

e-mail: ratownictwo.wodne.praca@gmail.comMiejsce pracy: Mrze?yno

Termin pracy: 28.06.2013 - 31.08.2013

Proponowane wynagrodzenie: do ustalenia

Pozostałe informacje: Poszukujemy RATOWNIKÓW WODNYCH do pracy w Mrze?ynie i Rogowie Sezon trwa od 28.06.2013 do 31.08.2013 ZAPEWNIAMY: - NOCLEG - PE?NE WY?YWIENIE (3 POSI?KI) - ODZIE? RATOWNICZ? - WOD? MINERALN? W PRACY WYNAGRODZENIE: do ustalenia DODATKOWE INFORMACJE: - PIERWSZE?STWO W ZATRUDNIENIU MAJ? OSOBY Z MO?LIWO?CI? PRACY PRZEZ PE?NE 2 MIESI?CE - OSOBY ZACZYNAJ?CE PRAC? W USTALONYM Z PRACODAWC? TERMINIE, PROSZONE S? O STAWIENIE SI? DZIE? WCZE?NIEJ REKRUTACJA: OSOBY ZAINTERESOWANE PRAC?, PROSZONE S? O WYS?ANIE NA ADRES ratownictwo.wodne.praca@gmail.com : (w tytule wiadomo?ci prosz? wpisa?: imi? i nazwisko oraz propozycje miejscowo?ci) 1. CV 2. PROPOZYCJI TERMINU PRACY I PROPOZYCJI MIEJSCOWO?CI 3. SKANU ZA?WIADCZENIA O UKO?CZONYM KURSIE KPP 4. SKANU POSIADANEGO STOPNIA WOPR LUB MSW 5. INFORMACJI O ILO?CI PRZEPRACOWANYCH DNI NA PLA?Y W CHARAKTERZE RATOWNIKA (NA WIE?Y RATOWNICZEJ) WRAZ Z DOKUMENTEM POTWIERDZAJ?CYM - Z?O?ENIE POWY?SZYCH DOKUMENTÓW NIE JEST JEDNOZNACZNE Z PRZYJ?CIEM DO PRACY. - OSOBY, KTORE ZOSTAN? ZAKWALIFIKOWANE DO PRACY O POWY?SZYM FAKCIE ZOSTAN? POINFORMOWANE TELEFONICZNIE LUB NA E-MAIL. WI?CEJ INFORMACJI POD ADRESEM: ratownictwo.wodne.praca@gmail.com Istnieje mo?liwo?? uzyskania stopnia RATOWNIKA WODNEGO (MSW) oraz INSTRUKTORA (MSW)
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm