Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 830
z dnia 2013-05-10

Osłoszenie wystawione przez:

miko?aj rzanny

e-mail: mikolaj6226@wp.pl
telefon: 507604644


Miejsce pracy: Pozna?, termy malta?skie

Termin pracy: lipiec-sierpie? 2013

Proponowane wynagrodzenie: 10z?/godzin?

Pozostałe informacje: szukam !!!ratownika medyczna!!! + ratownik WOPR (+ KPP) +op?acane sk?adki. Szukam osoby na pe?ny etat, na ca?e dwa miesi?ce.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm