Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 828
z dnia 2013-05-07

Osłoszenie wystawione przez:

Ratownictwo Wodne "Doran"

e-mail: doran-ratownictwo@o2.pl
telefon: 507 159 877 lub 601 711 173


Miejsce pracy: Niechorze i Pogorzelica- pla?a nadmorska ogólnodost?pna

Termin pracy: 21.06.-31.08.2013

Proponowane wynagrodzenie: uzale?nione od terminu i okresu podj?cia pracy, kwalifikacji i do?wiadczenia

Pozostałe informacje: Koszty ca?odziennego wy?ywienia i zakwaterowania pokrywa pracodawca. Wi?cej informacji pod nr tel 507 159 877 lub 601 711 173
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm