Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 615
z dnia 2011-05-28

Osłoszenie wystawione przez:

MOSiROzorkow

e-mail: mosirozo@interia.pl
telefon: 42 7103158


Miejsce pracy: Ozorków Zalew Miejski

Termin pracy: czerwiec,lipiec ,sierpie?Pozostałe informacje: Miejski O?rodek Sportu i Rekreacji w Ozorkowie poszukuje osób ch?tnych do pracy w miesi?cach czerwiec ,lipiec, sierpie? 2011 r., posiadaj?cych stopie? ratownika WOPR: Wymagania niezb?dne: - wiek: uko?czone 18 lat - umiej?tno?? pracy w zespole - posiadanie stopnia ratownika WOPR - wa?na legitymacja cz?onka WOPR na dany rok kalendarzowy z po?wiadczeniem lekarskim o zdolno?ci do pracy w charakterze ratownika; - posiadanie za?wiadczenia o uko?czeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskanym tytu?em ratownika Miejsce pracy: k?pielisko na Zalewie Miejskim w Ozorkowie Wynagrodzenie miesi?czne na podstawie umowy zlecenia - do uzgodnienia.O?rodek nasz nie zapewnia wy?ywienia i noclegu . Osoby ch?tne prosimy o przesy?anie poda? wraz kserokopiami dokumentów ?wiadcz?cych o posiadaniu w/w kwalifikacji na adres: Miejski O?rodek Sportu i Rekreacji w Ozorkowie ul. Traugutta 2, 95-035Ozorków z dopiskiem „Ratownik WOPR”. Termin nadsy?ania poda?: do dnia 10.06.2011 r. MOSiR zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm