Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 609
z dnia 2011-05-28

Osłoszenie wystawione przez:

Wibor Ratownictwo Morskie

e-mail: ratownictwo_morskie@poczta.onet.pl
telefon: 698-573-711,


Miejsce pracy: Mi?dzywodzie, Mi?dzyzdroje

Termin pracy: 15.06 - 17.09.2011

Proponowane wynagrodzenie: zale?ne od terminu i okresu podj?cia pracy (dodatek za czerwiec lub wrzesie?), kwalifikacji i do?wiadczenia

Pozostałe informacje: Zapewniamy zakwaterowanie i ca?odzienne wy?ywienie oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Prowadzimy równie? kursy doszkalaj?ce. Jest mo?liwo?? odpracowania sta?u. W?cej informacji: tel 698-573-711 lub ratownictwo_morskie@poczta.onet.pl
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm