Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 554
z dnia 2010-06-24

Osłoszenie wystawione przez:

WIBOR RATOWNICTWO MORSKIE

e-mail: ratownictwo_morskie@poczta.onet.pl
telefon: 698-573-711


Miejsce pracy: Mi?dzyzdroje, Mi?dzywodzie, Dziwnów

Termin pracy: 1.07.2010 - 16.09.2010

Proponowane wynagrodzenie: Zale?ne od kwalifikacji i do?wiadczenia

Pozostałe informacje: Zapewniamy zakwaterowanie i ca?odzienne wy?ywienie oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Prowadzimy równie? kursy doszkalaj?ce. Jest mo?liwo?? odpracowania sta?u. Jest mo?liwo?? zrobienia kursu KPP. Wi?cej info: http://www.szrm.org/pliki/praca.pdf
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm