Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 508
z dnia 2010-04-27

Osłoszenie wystawione przez:

ratownictwo wodne "DORAN"

e-mail: doran-ratownictwo@o2.pl
telefon: 601711173 lub 507159877


Miejsce pracy: Niechorze i Pogorzelica -pla?a nadmorska ogólnodost?pna

Termin pracy: 18.06.-05.09.2010

Proponowane wynagrodzenie: uzale?nione od terminu i okresu podj?cia pracy, kwalifikacji i do?wiadczenia

Pozostałe informacje: Koszty ca?odziennego wy?ywienia i zakwaterowania pokrywa pracodawca.Wi?cej informacji pod nr tel. 601711173 lub 507159877.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm