Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 467
z dnia 2009-06-16

Osłoszenie wystawione przez:

O?rodek PGNiG Zielona Góra

e-mail: olga.wozniak@zzgnig.com.pl
telefon: 068-3524180 lub 605-151570


Miejsce pracy: Jesionka Jezioro Rudno

Termin pracy: lipiec-sierpie?

Proponowane wynagrodzenie: 1700 brutto miesi?cznie

Pozostałe informacje: Ratownik wodny, samodzielna praca na ma?ym kapielisku nale??cym do o?rodka zak?adowego. Opis o?rodka na stronie www.ow-jesionka.ta.pl
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm