Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 444
z dnia 2009-05-20

Osłoszenie wystawione przez:

kierownik pla?y

e-mail: plaza@poczta.onet.pl
telefon: 602 32 63 46


Miejsce pracy: Mrze?yno

Termin pracy: 25 08 2009 do 31 08 2009

Proponowane wynagrodzenie: rat. m?. 1000 za m-c .rat .WOPR 1500 za m-c

Pozostałe informacje: ZAPEWNIONE - trzy posi?ki dziennie ,zakwaterowanie ,praca umowa zlecenie,strój NIVEA po sezonie na w?asno??. Mo?liwo?? odbycia sta?u.W czasie pobytu mo?liwo?? podniesienia kwalifikacji .Po pracy mo?liwo?? rekreacji -kajaki i inne.Wiek min. uko?czone 17 lat.WYMAGANIA - dobre umiej?tno?ci p?ywackie, wskazane uko?czone kursy medyczne, sumienno?? i zaanga?owanie .
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm