Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 298
z dnia 2008-06-16

Osłoszenie wystawione przez:

Zwi?zek Harcerstwa Rzeczpospolitej

e-mail: macieksadi@op.pl
telefon: 693871840


Miejsce pracy: Mi?dzychód - obóz

Termin pracy: 30.06.2008 - 18.07.2008

Proponowane wynagrodzenie: 800z?

Pozostałe informacje: Nocleg i posi?ki zapenione.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm