Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 26
z dnia 2006-06-19

Osłoszenie wystawione przez:

komenda hufca zhp zabki

e-mail: harcowka-zabki@wp.pl
telefon: 0606261292


Miejsce pracy: Piasutno nad jez.Nożyce woj.warmińsko-mazurskie

Termin pracy: 3.07.06 do24.07.06

Proponowane wynagrodzenie: 800zł nwtto

Pozostałe informacje: Bardzo pilne
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm