Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 248
z dnia 2008-05-18

Osłoszenie wystawione przez:

Mieczys?aw Orlikowski

e-mail: biuroorlikowski@wp.pl
telefon: 607042776


Miejsce pracy: Obra ko?o Wolsztyna - WLKP

Termin pracy: lipiec-sierpie?



Pozostałe informacje: PILNIE zatrudni? ratownika wodnego ! Poszukuj? równie? ratownika m?odszego .




Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)




www.livespace.io
crm dla małych firm