Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 2238
z dnia 2020-02-11

Osłoszenie wystawione przez:

Ma?gorzata Soko?owska

e-mail: sokolowskam@aquaparksopot.pl
telefon: 58-555-85-14


Miejsce pracy: AQUAPARK SOPOT

Termin pracy: CA?Y ROK

Proponowane wynagrodzenie: umowa o prac? 3700-4700 Brutto: umowa zlecenie od 20,00 z?/h Brutto

Pozostałe informacje: Poszukujemy ratowników wodnych do pracy na basenach (miejscowo?? SOPOT w okresie od 01-02-2020 do ko?ca 31-12-2020 2020r. Wymagania: - Aktualne uprawnienia Ratownika Wodnego (wraz z certyfikatem MSW o uko?czeniu szkolenia z zakresu szkolenia z ratownictwa wodnego oraz uprawnieniami dodatkowymi przydatnymi w ratownictwie), - Aktualna legitymacja Ratownika Wodnego, - Aktualny kurs KPP, - Rzetelno?? i uczciwo??. Oferujemy: - Atrakcyjne wynagrodzenie oraz premi? miesi?czn? - Umow? zlecenia lub umow? o prac?, - Odzie? firmow?, - Zaplecze socjalne, - wod? pracownicz?, obiad pracowniczy w cenie 9,00 z? - Prac? w przyjemnej atmosferze - Mo?liwo?? dalszego rozwoju. Wymagane dokumenty: - CV wraz ze zdj?ciem oraz klauzul?: "Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)." - Przebieg dotychczasowego zatrudnienia, - Kopie dokumentów potwierdzaj?cych w.w uprawnienia oraz szkolenia. Zg?oszenia prosimy przesy?a? na: kzr@aquaparksopot.pl lub sokolowskam@aquaparksopot.pl Firma zastrzega, i? skontaktujemy si? z wybranymi kandydatami.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm