Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 2235
z dnia 2020-02-03

Osłoszenie wystawione przez:

Park Rozrywki Energylandia

e-mail: ratownicy@energylandia.plMiejsce pracy: Zator (woj. ma?opolskie)

Termin pracy: 1.05.2020-30.09.2020Pozostałe informacje: Poszukujemy ratowników wodnych do pracy na basenach otwartych (miejscowo?? ZATOR, obok O?wi?cimia) w okresie od maja do ko?ca wrze?nia 2020r. Wymagania: - Aktualne uprawnienia Ratownika Wodnego (wraz z certyfikatem MSW o uko?czeniu szkolenia z zakresu szkolenia z ratownictwa wodnego oraz uprawnieniami dodatkowymi przydatnymi w ratownictwie), - Aktualna legitymacja Ratownika Wodnego, - Aktualny kurs KPP, - Rzetelno?? i uczciwo??, Oferujemy: - Atrakcyjne wynagrodzenie oraz premi? miesi?czn? - Umow? zlecenia lub umow? o prac?, - Zakwaterowanie - Odzie? firmow?, - Zaplecze socjalne, - wod? pracownicz?, - Prac? w nowoczesnej firmie - Mo?liwo?? dalszego rozwoju Wymagane dokumenty: - CV wraz ze zdj?ciem oraz klauzul?: "Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)." - Przebieg dotychczasowego zatrudnienia, - Kopie dokumentów potwierdzaj?cych w.w uprawnienia oraz szkolenia, Zg?oszenia prosimy przesy?a? na: ratownicy@energylandia.pl Firma zastrzega, i? skontaktujemy si? z wybranymi kandydatami.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm