Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 2230
z dnia 2019-12-16

Osłoszenie wystawione przez:

Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie

e-mail: dyrektor@oceanik.pl
telefon: 42-614-44-62


Miejsce pracy: Tuszyn - kryta p?ywalnia

Termin pracy: do ustalenia

Proponowane wynagrodzenie: do ustalenia

Pozostałe informacje: Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie poszukuje Ratownika Wodnego do pracy na umow? o prac? / zlecenie. Wymagania: posiadanie uprawnie? ratownika wodnego, posiadanie dodatkowych uprawnie? przydatnych w ratownictwie wodnym, uko?czenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, cz?onkostwo w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm