Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:

Wpis aktualny Eugeniusz Sokołów


Wpis aktualny Adam Skiermunt


Wpis aktualny Marcin Szwed


Wpis aktualny Sylwia Pichnar


Wpis aktualny Sylwia Pichnar


Wpis aktualny Sylwia Pichnar


Wpis nie potwierdzony 14 dni Jan Follendorf


Wpis nie potwierdzony 14 dni Jan Follendorf


Wpis nie potwierdzony 14 dni Jan Follendorf


Wpis nie potwierdzony 14 dni Rafał ChojeckiDodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 2230
z dnia 2019-12-16

Osłoszenie wystawione przez:

Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie

e-mail: dyrektor@oceanik.pl
telefon: 42-614-44-62


Miejsce pracy: Tuszyn - kryta pływalnia

Termin pracy: do ustalenia

Proponowane wynagrodzenie: do ustalenia

Pozostałe informacje: Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie poszukuje Ratownika Wodnego do pracy na umowę o pracę / zlecenie. Wymagania: posiadanie uprawnień ratownika wodnego, posiadanie dodatkowych uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym, ukończenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, członkostwo w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm