Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 2206
z dnia 2019-07-24

Osłoszenie wystawione przez:

Gniewi?skie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

e-mail: wopr@gniewino.pl
telefon: 600216103


Miejsce pracy: ?eba

Termin pracy: 01-31.08.2019

Proponowane wynagrodzenie: od 3200 z? do 32750 z? netto / mc

Pozostałe informacje: Praca dla ratowników wodnych na k?pieliskach morskich w ?ebie (od 01.08.2019 r. do 31.08.2019 r.) Oferujemy: - zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie, - wynagrodzenie w wysoko?ci od 3200,00 do 3750,00 pln netto za 1 m-c pracy (zale?ne od do?wiadczenia b?d? funkcji pe?nionej na k?pielisku), - zakwaterowanie, - wy?ywienie (?niadania, obiadokolacje), - strój roboczy, - dobr? atmosfer?. Wymagania: - uko?czony 18 r.?., - umiej?tno?? pracy w zespole, - posiadanie za?wiadczenia o uko?czeniu szkolenia ratownika wodnego, - posiadanie za?wiadczenia o uko?czeniu kursu KPP, - mile widziane dodatkowe uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym np. motorowodne. Formularz zg?oszeniowy do pobrania na naszej stronie internetowej www.wopr-gniewino.pl w zak?adce Dokumenty-Formularze.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm