Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 220
z dnia 2008-04-22

Osłoszenie wystawione przez:

WIBOR - RTOWNICTWO MORSKIE

e-mail: ratownictwo_morskie@poczta.onet.pl
telefon: 698-573-711


Miejsce pracy: Mi?dzyzdroje

Termin pracy: 12.06.08-15.09.08

Proponowane wynagrodzenie: uzale?nione od zaanga?owania w prac?, umiej?tno?ci i do?wiadczenia

Pozostałe informacje: Pracodawca pokrywa koszty zakwaterowania i wy?ywienia.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm