Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 2192
z dnia 2019-06-25

Osłoszenie wystawione przez:

Okr?g Mazowiecki ZHR

e-mail: 20szczep@gmail.com
telefon: 607604904


Miejsce pracy: Obóz harcerski nad jez. Tupad?y (gmina Wa?cz)

Termin pracy: 7-30.07.2019

Proponowane wynagrodzenie: 2300 z? netto

Pozostałe informacje: Zainteresowanych prosz? o kontakt przez wys?anie wiadomo?ci na adres 20szczep@gmail.com. Prosz? o kontakt tak?e osoby, które by?yby zainteresowane prac? tylko przez cz??? obozu. Oferujemy zakwaterowanie, pe?ne wy?ywienie, i dojazd na miejsce obozu. Jest to niewymagaj?ca praca (max. 5 grup do k?pieli dziennie) z m?od? i pozytywnie nastawion? kadr?. W obozie b?dzie uczestniczy? ok. 100 osób w wieku 10-18 lat.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm