Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:

Wpis aktualny Jan Follendorf


Wpis aktualny Witosław Skoroszewski


Wpis aktualny jerzy baykowski


Wpis aktualny jerzy baykowski


Wpis aktualny jerzy baykowski


Wpis aktualny Kamil Zbaradzki


Wpis aktualny MARZENA FOLTYN


Wpis nie potwierdzony 14 dni STR.RAT WOPR HENRYK


Wpis nie potwierdzony 14 dni STR.RAT WOPR HENRYK


Wpis nie potwierdzony 14 dni Rafał Bugdol


Wpis nie potwierdzony 14 dni Aleksandra Kuczyńska


Wpis nie potwierdzony 14 dni Michał Dmytrow


Wpis nie potwierdzony 14 dni Piotr RomańskiDodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 2149
z dnia 2019-05-13

Osłoszenie wystawione przez:

Gniewińskie WOPR

e-mail: wopr@gniewino.pl
telefon: 600-216-103


Miejsce pracy: Jastrzębia Góra, Karwia, Ostrowo

Termin pracy: 26.06.2019-15.09.2019

Proponowane wynagrodzenie: 3200-3750 netto

Pozostałe informacje: Zatrudnimy ratowników wodnych do pracy na kąpieliskach morskich w miejscowościach: Jastrzębia Góra, Karwia, Ostrowo na okres od 26.06.2019 r. do 15.09.2019 r. Wymagania: - ukończony 18 r.ż., - umiejętność pracy w zespole, - posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratownika wodnego, - posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu KPP, - mile widziane doświadczenie, - mile widziane dodatkowe uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym np. motorowodne. Podstawowy zakres obowiązków: - wykonywanie czynności ratownika wodnego oraz ciągła obserwacja akwenu, - niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej, - udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy, - przegląd stanu urządzeń i sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego, - wywieszanie na maszcie odpowiednich flag informacyjnych, - sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, naruszeń zasad korzystania z kąpieliska, w szczególności granicy strefy dla umiejących pływać, - reagowanie na przypadki naruszania zasad korzystania z kąpieliska, - niezwłoczne informowanie przełożonego o zagrożeniach bezpieczeństwa osób przebywających na kąpielisku, - bieżące dokumentowanie prowadzonych działań ratowniczych (Dziennik pracy ratowników). Oferujemy: - zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie, - wynagrodzenie w wysokości od 3200,00 pln do 3750,00 pln netto za 1 m-c pracy (zależne od doświadczenia bądź funkcji pełnionej na kąpielisku), - zakwaterowanie, - strój roboczy. Formularz zgłoszeniowy do pobrania na naszej stronie internetowej www.wopr-gniewino.pl w zakładce Dokumenty-Formularze.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm