Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:


Dodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 2148
z dnia 2019-05-13

Osłoszenie wystawione przez:

Gniewińskie WOPR

e-mail: wopr@gniewino.pl
telefon: 600-216-103


Miejsce pracy: Łeba

Termin pracy: 21.06.2019-31.08.2019

Proponowane wynagrodzenie: 3200-3750 netto

Pozostałe informacje: Gniewińskie WOPR zatrudni ratowników wodnych do pracy na kąpieliskach morskich w Łebie na okres wakacyjny (od 21.06.2019 r. do 31.08.2019 r.) Wymagania: - ukończony 18 r.ż., - umiejętność pracy w zespole, - posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratownika wodnego, - posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu KPP, - mile widziane doświadczenie, - mile widziane dodatkowe uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym np. motorowodne. Podstawowy zakres obowiązków: - wykonywanie czynności ratownika wodnego oraz ciągła obserwacja akwenu, - niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej, - udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy, - przegląd stanu urządzeń i sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego, - wywieszanie na maszcie odpowiednich flag informacyjnych, - sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, naruszeń zasad korzystania z kąpieliska, w szczególności granicy strefy dla umiejących pływać, - reagowanie na przypadki naruszania zasad korzystania z kąpieliska, - niezwłoczne informowanie przełożonego o zagrożeniach bezpieczeństwa osób przebywających na kąpielisku, - bieżące dokumentowanie prowadzonych działań ratowniczych (Dziennik pracy ratowników). Oferujemy: - zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie, - wynagrodzenie w wysokości od 3200,00 pln do 3750,00 pln netto za 1 m-c pracy (zależne od doświadczenia bądź funkcji pełnionej na kąpielisku), - zakwaterowanie, - wyżywienie (śniadanie, obiadokolacja), - strój roboczy. Formularz zgłoszeniowy do pobrania na naszej stronie internetowej www.wopr-gniewino.pl w zakładce Dokumenty-Formularze.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm