Dodaj wpis

Objaśnienia:

- wpis aktualny
- English version
- wpis nie potwierdzony
      ponad 14 dni

Wykaz:

Wpis aktualny Jacek Małecki


Wpis aktualny Dawid Zieliński


Wpis aktualny Dawid Jeruzal


Wpis aktualny Piotr Romański


Wpis aktualny Dominik Szymczak


Wpis aktualny Konrad


Wpis aktualny STR.RAT WOPR HENRYK


Wpis aktualny STR.RAT WOPR HENRYK


Wpis aktualny Sebastian Szymecki


Wpis aktualny Ryszard Loewenau


Wpis nie potwierdzony 14 dni Paweł S


Wpis nie potwierdzony 14 dni Kamil Zbaradzki


Wpis nie potwierdzony 14 dni Robert Karpowicz


Wpis nie potwierdzony 14 dni jerzy baykowski


Wpis nie potwierdzony 14 dni jerzy baykowski


Wpis nie potwierdzony 14 dni jerzy baykowskiDodaj wpis
                

Ogłoszenie nr 2148
z dnia 2019-05-13

Osłoszenie wystawione przez:

Gniewińskie WOPR

e-mail: wopr@gniewino.pl
telefon: 600-216-103


Miejsce pracy: Łeba

Termin pracy: 21.06.2019-31.08.2019

Proponowane wynagrodzenie: 3200-3750 netto

Pozostałe informacje: Gniewińskie WOPR zatrudni ratowników wodnych do pracy na kąpieliskach morskich w Łebie na okres wakacyjny (od 21.06.2019 r. do 31.08.2019 r.) Wymagania: - ukończony 18 r.ż., - umiejętność pracy w zespole, - posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratownika wodnego, - posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu KPP, - mile widziane doświadczenie, - mile widziane dodatkowe uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym np. motorowodne. Podstawowy zakres obowiązków: - wykonywanie czynności ratownika wodnego oraz ciągła obserwacja akwenu, - niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej, - udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy, - przegląd stanu urządzeń i sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego, - wywieszanie na maszcie odpowiednich flag informacyjnych, - sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, naruszeń zasad korzystania z kąpieliska, w szczególności granicy strefy dla umiejących pływać, - reagowanie na przypadki naruszania zasad korzystania z kąpieliska, - niezwłoczne informowanie przełożonego o zagrożeniach bezpieczeństwa osób przebywających na kąpielisku, - bieżące dokumentowanie prowadzonych działań ratowniczych (Dziennik pracy ratowników). Oferujemy: - zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie, - wynagrodzenie w wysokości od 3200,00 pln do 3750,00 pln netto za 1 m-c pracy (zależne od doświadczenia bądź funkcji pełnionej na kąpielisku), - zakwaterowanie, - wyżywienie (śniadanie, obiadokolacja), - strój roboczy. Formularz zgłoszeniowy do pobrania na naszej stronie internetowej www.wopr-gniewino.pl w zakładce Dokumenty-Formularze.
Strefa reklam. Z tego żyjemy. :)
www.livespace.io
crm dla małych firm